ἐμβριθέστερον

ἐμβριθέστερον
ἐμβρῑθέστερον , ἐμβριθής
weighty
adverbial comp
ἐμβρῑθέστερον , ἐμβριθής
weighty
masc acc comp sg
ἐμβρῑθέστερον , ἐμβριθής
weighty
neut nom/voc/acc comp sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”